Bestuursrapportage 2018

Inleiding

Dit is de eerste bestuursrapportage van 2018 waarin wij terugkijken op de eerste vier maanden en ook alvast vooruitblikken op de rest van jaar. Wij nemen u mee langs de verschillende routes die onze cliënten kunnen bewandelen: Onderwijs, Werknemer, Ondernemer en Vrijwilliger. Hier krijgt u meer informatie over wat er in deze routes gebeurt en verantwoorden wij onze prestatie-indicatoren. Daarnaast kunt u voorbeelden lezen van cliënten en medewerkers over hoe het in de praktijk werkt. Naast de informatie per route laten wij zien hoe ons cliëntenbestand er uit ziet, welke ontwikkelingen er zijn geweest binnen het proces Uitkeren en geven wij inzage in de Financiën.

De afgelopen maanden hebben wij onze dienstverlening en de doorontwikkeling daarvan gecontinueerd. De resultaten van de eerste vier maanden sluiten aan bij de trend uit 2017 zoals u heeft kunnen lezen in ons jaarverslag 2017. De samenwerking binnen het sociaal domein, de arbeidsmarktregio maar ook met diverse andere instanties, werkgevers en opleiders maakt ons steeds meer een netwerkorganisatie. In het verhaal van de routes leest u hier meer over en kunt u lezen dat deze samenwerking zijn vruchten afwerpt.

Samenvoeging Alescon-Noord 

Het jaar 2018 staat in het teken van de samenvoeging met Alescon-Noord. Gedurende de eerste fase van dit traject is gestart met de ontvlechting van Alescon in een noordelijk en zuidelijk deel. Wij zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de samenvoeging. De uitkomsten van deze fase nemen wij mee in het op te stellen bedrijfs- en implementatieplan dat in oktober van dit jaar opgeleverd zal worden. 

Ontwikkelingen

De economie draait op volle toeren, dit zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. Wij zien dit ook terug in het aantal uitkeringsaanvragen dat ingediend wordt. Dit aantal ligt lager dan in dezelfde periode in 2017. Voor onze cliënten geldt echter dat pas na een langere periode van een opwaartse conjunctuur de kansen toenemen. Landelijk is dit beeld nu aan het ontstaan. Het CBS meldt dat er voor het eerst sinds 2008 een daling van de bijstandspopulatie waarneembaar is. 

Wij laten ook een dalende trend zien, al is de daling minder sterk dan landelijk. Doordat wij de afgelopen jaren succesvol zijn geweest in het plaatsen van onze cliënten op de arbeidsmarkt, is voortzetting van dezelfde trend voor ons niet haalbaar. De uitstroom over deze verantwoordingsperiode is wel hoger dan de instroom, waardoor per saldo het aantal verstrekte uitkeringen is gedaald. Door onder andere de toename van de loonkostensubsidies is dit niet direct terug te zien in de financiële verantwoording. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen van 2017. 

Wij zetten in op preventie en zorgen ervoor dat onze inwoners geholpen worden waar nodig. Door een goede groepsgewijze voorlichting en een individueel startgesprek krijgt elke aanvrager persoonlijke begeleiding en worden vragen direct beantwoord. Voor degenen die moeite hebben met het invullen van een aanvraag of hier verdere vragen over hebben is een spreekuur georganiseerd. 

Voor statushouders is een apart aanvraagformulier ontwikkeld om het aanvraagproces eenvoudig en eenduidig te kunnen doorlopen. Meer informatie over deze onderwerpen, maar ook over de omgekeerde toets, bijzondere bijstand en minimabeleid vindt u onder het kopje Uitkeren.

Hoe navigeert u door de rapportage?

U klikt links in het menu op het onderdeel waar u meer over wilt weten. U leest het item door met uw muis of navigatiepijltjes op uw toetsenbord naar beneden te scrollen. Op veel pagina’s komt u “links” tegen die verwijzen naar meer informatie over een bepaald onderwerp. Als u de link aanklikt komt u vanzelf op de betreffende internetpagina. U kunt steeds vanuit iedere pagina naar andere onderdelen navigeren door in het menu te klikken. Voor een print gebruikt u de button: "print deze pagina".

Mocht u na het lezen van deze bestuursrapportage behoefte hebben om nader kennis te maken met Werkplein Drentsche Aa of wilt u meer informatie over een bepaald thema, dan bent u uiteraard van harte welkom. Neem vooral contact met ons op!

De directie van Werkplein Drentsche Aa wenst u veel leesplezier!