Bestuursrapportage 2018

Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2018, waarin wij terugkijken op de eerste acht maanden van 2018 en ook alvast vooruitblikken op de rest van jaar. Het is zoals afgesproken met ons bestuur voornamelijk een financiële rapportage. Wij nemen u daarnaast toch ook mee langs de verschillende routes die onze cliënten kunnen bewandelen: Onderwijs, Werknemer, Ondernemer en Vrijwilliger  met informatie over wat er in deze routes gebeurt en verantwoording over onze prestatie-indicatoren. Daarnaast kunt u voorbeelden lezen van cliënten en medewerkers over hoe het in de praktijk werkt. Naast de informatie per route laten wij zien hoe ons cliëntenbestand er uit ziet en welke ontwikkelingen er zijn geweest binnen het proces Uitkeren. Wij sluiten deze rapportage af met het financiële overzicht in het onderdeel Financiën.

Financiële ontwikkelingen

Op 1 oktober 2018 is het definitieve budget Uitkeringen Participatiewet bekend gemaakt door het rijk. Het goede nieuws is dat voor alle Drentsche Aa gemeenten het definitieve budget hoger uitvalt dan de nader voorlopige budgetten zoals verwerkt in de eerste bestuursrapportage van 2018. Het definitieve budget is verwerkt in de financiële overzichten van deze tweede bestuursrapportage van 2018.

Het algemene financiële beeld in deze bestuursrapportage is positief. De bijdrage van de gemeenten is afgenomen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage. Daar waar een stijging van de bijdrage van € 3,8 miljoen euro werd verwacht, is de prognose nu een bijdrage van € 1,7 miljoen euro meer dan begroot. Deze verlaging van de prognose wordt met name veroorzaakt door een hoger budget op de Uitkeringen Participatiewet en lagere uitkeringslasten. Ook zijn de organisatielasten afgenomen ten opzicht van de eerste bestuursrapportage.

Economische ontwikkelingen

De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met groeicijfers van 2,8% dit jaar en een verwachte groei van 2,6% in 2019. In de eerste acht maanden van 2018 merken wij een lichte vermindering van het aantal bijstandsaanvragen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Omdat de instroom vanuit de WW relatief hoog is, zijn de werkcoaches van het UWV en Werkplein Drentsche Aa na de zomer gestart met het geven van voorlichting aan deze inwoners, waarbij zij preventief worden ondersteund om hun kansen richting de arbeidsmarkt te verkennen of te vergroten.

Samenvoeging met Alescon-Noord

Het jaar 2018 staat in het teken van de samenvoeging met Alescon-Noord. Gedurende de eerste fase van dit traject is gestart met de ontvlechting van Alescon in een noordelijk en zuidelijk deel. Wij zijn op dit moment bezig met de samenvoeging met Alescon-Noord. In deze fase zorgen wij ervoor dat wij op 1 januari 2019 samengevoegd zijn en de continuïteit van de werkzaamheden is geborgd. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide lijst met actiepunten (de implementatieagenda). Binnen de diverse werkgroepen (personeel, ICT, communicatie, juridische zaken en contracten en financiën) zijn medewerkers van Alescon en Werkplein Drentsche Aa aan de slag, waarbij er pragmatisch en slagvaardig wordt opgetreden.

Hoe navigeert u door de rapportage?

U klikt links in het menu op het onderdeel waar u meer over wilt weten. U leest het item door met uw muis of navigatiepijltjes op uw toetsenbord naar beneden te scrollen. Op veel pagina’s komt u “links” tegen die verwijzen naar meer informatie over een bepaald onderwerp. Als u de link aanklikt komt u vanzelf op de betreffende internetpagina. U kunt steeds vanuit iedere pagina naar andere onderdelen navigeren door in het menu te klikken. Voor een print gebruikt u de button: "print deze pagina".

Mocht u na het lezen van deze bestuursrapportage behoefte hebben om nader kennis te maken met Werkplein Drentsche Aa of wilt u meer informatie over een bepaald thema, dan bent u uiteraard van harte welkom. Neem vooral contact met ons op!

De directie van Werkplein Drentsche Aa wenst u veel leesplezier!