Route ondernemer

De route ondernemer is voor gevestigde- of startende ondernemers. De dienstverlening aan onze inwoners die ondernemen of willen gaan ondernemen vindt plaats vanuit en samen met De Drentse ZaakDe Drentse Zaak is een omgeving voor ondernemers, waar inwoners workshops kunnen volgen, professioneel gecoacht kunnen worden en op allerlei terreinen laagdrempelig advies kunnen krijgen.

Ondernemersadviseurs van Werkplein Drentsche Aa werken daar op locatie en begeleiden inwoners die zelfstandig ondernemer willen worden of die al gevestigd zijn en in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen. Ook bij het stoppen van een eigen bedrijf biedt De Drentse Zaak ondersteuning. De ondernemersadviseurs geven daarmee invulling aan de Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz2004).

Aanbesteding dienstverlening ondernemers

Werkplein Drentsche Aa heeft in het voorjaar de dienstverlening voor ondernemers Europees aanbesteed. Op de tender hebben meerdere partijen ingeschreven. De Drentse Zaak heeft de aanbesteding binnengehaald. Dat betekent dat wij de komende periode gebruik blijven maken van de dienstverlening van De Drentse Zaak.

Preventieplan voor armoede en schulden

In 2018 heeft De Drentse Zaak gratis spreekuren georganiseerd voor ondernemers zodat zij daar hun vragen kunnen stellen over financiën, schulden en alle voorzieningen die er voor ondernemers zijn. De spreekuren op maandag- en woensdagochtend worden goed bezocht. Ook is er een gratis subsidiespreekuur waar ondernemers informatie krijgen over subsidies, fondsen en fiscale regelingen voor hun bedrijf. Het houden van spreekuren om schulden bij ondernemers te voorkomen is uniek in Nederland en zorgt dat de kansen om een geslaagde ondernemer te worden toenemen.

Statushouders als ondernemer 

Voor het eerst hebben wij bij De Drentse Zaak een speciaal traject gehad voor statushouders die richting ondernemerschap willen. Aan bod kwamen de reguliere onderwerpen als marketing, financiën, belastingen, administratie en het (verder) ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Er was ook extra veel aandacht voor het spreken en gebruiken van de Nederlandse taal. 

Inmiddels is één van de zeven deelnemers gestart met een eigen bedrijf. Dit is een echtpaar dat met name moslimbruiloften gaat filmen en fotograferen. Van drie andere deelnemers loopt nog een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de mogelijk te starten onderneming. Als de uitslagen van dit onderzoek positief zijn starten er wellicht vier van de zeven deelnemers met een eigen bedrijf. Een mooi resultaat voor deze doelgroep.

Prestatieafspraak

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 40% van de potentiële starters vanuit een uitkeringssituatie succesvol is.

KPI starters

In het verlengde van de systematiek die wij hanteren bij de prestatieafspraak voor de route Werknemer, hebben wij deze prestatieafspraak gemeten over een voorliggende periode. De score is ruim boven de 40%. Starters ontvangen gemiddeld 36 maanden dienstverlening.

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 65% van de gevestigde ondernemers die zich meldt een succesvolle doorstart maakt.

KPI gevestigden

Ook hier hanteren wij dezelfde systematiek als bij de prestatieafspraak voor de route Werknemer. De score is ruim boven de 65%. Gevestigde ondernemers ontvangen gemiddeld 12 maanden dienstverlening.

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat minimaal 50 inwoners via parttime ondernemen ten minste 30% van hun uitkering zelf verdienen. 

KPI parttime ondernemers2

In de eerste acht maanden van 2018 hebben gemiddeld 56 parttime ondernemers inkomsten gehad naast hun uitkering. Deze cliënten hebben per maand € 438 van hun uitkering zelf verdiend (op een gemiddelde norm van € 1.062). Dit is ongeveer 41% van de gemiddelde norm van de uitkering. De KPI is daarmee voor deze verantwoordingsperiode behaald.