Route vrijwilliger

Financiële stabiliteit zorgt ervoor dat inwoners minder drempels ervaren om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. We zijn gestart met onze eigen cliënten die een aanvraag indienen bij ons en bestaande cliënten vanuit de route vrijwilliger. Hierdoor voorkomen wij dat inwoners een uitkering van ons nodig hebben en dat er onnodige schuldenproblematiek ontstaat. Wij voeren deze additionele werkzaamheden samen met Vaart Welzijn en de GKB uit in het kader van flankerend beleid van de drie gemeenten.

Binnen de route Vrijwilliger verwijzen wij inwoners die niet naar de arbeidsmarkt kunnen naar de meest passende vorm van ondersteuning en monitoren wij de voortgang. Het opleggen van een dwingende vorm van participatie (als vorm van tegenprestatie, zoals genoemd in de participatiewet) is eigenlijk nooit nodig, omdat cliënten zelf maatschappelijk actief willen zijn.

Het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren van participatieactiviteiten in buurt, wijk, dorp of stad ligt bij de zorg- en welzijnspartijen in onze omgeving. Wij hebben hierin een verbindende en verwijzende functie en werken vanuit die rol met die partijen samen. Dit gebeurt op onze vind- en verbindplekken in Assen: Assen-Oost (Werkwereld), Lariks-West (Rode Kruisgebouw) en Centrum (Vaart Welzijn). In Gieten sluiten we aan bij Stichting Attenta en zijn we te vinden in het gemeentehuis. Binnenkort gaan we daar ook, met de teams, de dorpen in. In Tynaarlo sluiten we aan bij de sociale teams. 

Voorzieningenwijzer

Wij zijn in 2018 gestart met het verkennen van onze rol op het gebied van preventie van schulden en doen dat samen met Vaart Welzijn en de GKB. Om risicogroepen tijdig in beeld te krijgen zijn wij inmiddels gestart met de opleiding Consulent VoorzieningenWijzer. Dit op gezamenlijk initiatief van Mijn buurt Assen (Samenwerking van de gemeente Assen, Actium en Vaart Welzijn). De VoorzieningenWijzer is een instrument waarmee wij snel een beeld kunnen vormen van de financiële stabiliteit van een inwoner. Het is immers belangrijk dat het inkomsten- en uitgavenpatroon in balans is en blijft. Met name bij inwoners en cliënten die langdurig een laag inkomen hebben is de kans op een ongezond huishoudboekje aanwezig. Als regelingen en voorzieningen niet zijn aangevraagd of onvolledig worden benut, dan ondersteunen wij daarbij. Na de zomer zal de VoorzieningenWijzer bij positief resultaat ook in Aa en Hunze en Tynaarlo worden ingezet. In Aa en Hunze is er inmiddels een start gemaakt met het project Vroegsignalering op basis van informatie van de zorgverzekering over betalingsachterstanden van inwoners.

OGGZ

Wij nemen ook actief deel aan het OGGZ-netwerk. Dit is een netwerk dat zich bezig houdt met de zogenaamde zorgmijders. De verschillende netwerkpartijen proberen de zorgmijders weer op de rails te krijgen en vooral weer in hun eigen kracht zetten, zodat ze weer beter kunnen functioneren in de maatschappij.

Optimaal Leven

Er werd een nieuwe klant aangemeld bij team Participatie. Het betreft een 33-jarige man met een traumatisch verleden. Hierdoor is hij veel alcohol en drugs gaan gebruiken. Deze man heeft in het verleden ook psychoses gehad en is hiervoor opgenomen geweest bij GGZ Drenthe. Door een verkeerd eetpatroon is hij te zwaar geworden. De behandeling bij GGZ Drenthe is er nog altijd, nu in ambulante vorm. Naar aanleiding van de behandeling bij GGZ Drenthe en motiveringsgesprekken bij Werkplein Drentsche Aa, is hij gaan sporten. Hierdoor heeft hij inmiddels al wat gewicht verloren. Hij gaat via de huisarts een doorverwijzing vragen naar een diëtist om een gezonder eetpatroon te ontwikkelen. Door zijn gewicht heeft hij ook lichamelijke klachten gekregen. Op termijn zou hij graag dagbesteding willen gaan doen. Dat is op dit moment nog een stap te ver, maar hij zal hierin zeker door de werkcoaches en zijn omgeving worden gestimuleerd naar een Optimaal Leven. 

 Prestatieafspraak

Van 95% van de cliënten die zijn ingedeeld op trede drie en vier (onbetaald werk en deelname georganiseerde activiteiten) van de participatieladder wordt in samenwerking met zorg- en welzijnspartijen voorkomen dat ze zakken op de participatieladder.

KPI participatieladder

Deze prestatieafspraak is gehaald.