Uitkeren

Onze cliënten gaan direct op weg naar school, werk, ondernemerschap of participatie. Een (tijdelijke) bijstandsuitkering is hierbij ondersteunend, voorwaardenscheppend en daarom onlosmakelijk verbonden met de routes.

Wij verstrekken bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en minimaregelingen, zoals de meedoenpremies voor schoolgaande kinderen en de individuele inkomenstoeslag. Ook verzorgen wij de aanmeldingen voor de collectieve zorgverzekering. Wij brengen deze inkomensvoorzieningen voortdurend onder de aandacht bij onze inwoners om zo het bereik te vergroten. In de brochure ‘Waar heb ik recht op’ kunnen inwoners lezen welke regelingen er zijn en of zij daar voor in aanmerking kunnen komen. Deze brochure verspreiden wij via de sociale teams, Vaart Welzijn en diverse intermediairs. De brochure is ook te vinden op onze website.

Financiële rust

Afgelopen vrijdag werd er taart bezorgd bij Werkplein Drentsche Aa door een mevrouw van een taartenwinkel. Zij heeft een eigen onderneming en wilde deze gaan verkopen, omdat zij een tijd geleden ziek was geworden. Zij vroeg een bijstandsuitkering aan. De koper die zij voor haar onderneming had gevonden had zich teruggetrokken en het ging door haar ziekte steeds slechter met het bedrijf. Omdat zij er financieel slecht voor stond vanaf april en nu een nieuwe koper moest vinden voor haar onderneming of het bedrijf moest beëindigen, is haar vanaf de meldingsdatum met terugwerkende kracht een uitkering verstrekt. Hierdoor kan ze haar vaste lasten in ieder geval betalen en in financiële rust een oplossing zoeken voor haar onderneming. Zij was ons daar erg dankbaar voor.

Meedoen kinderen

Meedoen in de samenleving is belangrijk, zeker voor kinderen. Het meedoenbeleid zorgt ervoor dat kinderen van ouders met een laag inkomen toch actief mee kunnen doen op school, kunnen sporten en kunnen meedoen aan culturele activiteiten. Het merendeel van de aanvragen geschiedt voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Dit betekent dat de piek van de aanvragen in de zomer plaatsvindt. 

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet uit de bijstandsuitkering kunnen worden betaald. Bijzondere bijstand is beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ook hier is de totale groep groter dan alleen inwoners die een uitkering ontvangen. Voor inwoners met een uitkering hebben wij in deze periode 407 aanvragen toegekend. Voor de inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm gaat het om 529 toekenningen (totaal 936). Verder zijn er 1.021 toekenningen individuele inkomenstoeslag geweest (848 aan uitkeringsgerechtigden en 173 aan inwoners tot 120% van de bijstandsnorm). Tot slot is er een toekenning voor de witgoedregeling gedaan aan 198 cliënten mét en 36 cliënten zónder uitkering.

Collectieve zorgverzekering

Wij hebben een collectieve aanvullende zorgverzekering voor onze inwoners. Hiermee houden we goede zorg betaalbaar, voorkomen we zorgmijding en betalingsachterstanden. We zijn daarom blij dat we de samenwerking met onze huidige verzekeraars ook in 2019 voort zetten. Vanaf 2020 blijven we een aanvullende zorgverzekering aanbieden maar geld in elk geval dat er voor Assen een andere zorgverzekeraar komt.

Op dit moment zijn 3.632 inwoners bij ons collectief verzekerd, wat een stijging betekent van ongeveer 8% ten opzichte van 2017.

Prestatieafspraak

Uit steekproeven blijkt dat in niet meer dan 1% van gevallen een onjuiste beslissing op een uitkeringsaanvraag is genomen (nieuwe beschikkingen).

KPI onjuiste beslissing

Deze prestatie is behaald.